PORÓWNANIE KOSZTÓW UŻYCIA ABSORBCYJNYCH ŚRODKÓW
JEDNORAZOWYCH VS. WIELORAZOWYCH

Produkty jednorazowe: 5 szt. dziennie
* 360 dni
Produkty wielokrotnego użytku DryMed:
5 szt. dziennie + 5 szt. w zapasie